Na tej stronie zamieszczane będą działania oraz inicjatywy mające na celu kontynuację i propagowanie dorobku VIII Kongresu Ekonomistów Polskich.
Zachęcamy wszystkich do nadsyłania nam informacji na ten temat.

 

Informacje prasowe o IX Kongresie Ekonomistów Polskich

Polish Market

Interwizja.org.pl

TVP.INFO.pl

Sprawy Nauki

Gazeta Bankowa

Investinpomerania.pl

wnp.pl

Profesjonalni.pl

www.facebook.com/kolodko/

bankowosciubezpieczenia.pl

Equity Magazine

28 listopada 2013 r. - "Porozmawiajmy o ekonomii" - profesor Elżbieta Mączyńska mówi w programie Wiktora Legowicza m.in. o IX Kongresie Ekonomistów Polskich.
Więcej

Relacje po Kongresie

29 listopada 2013 r., PFRN.pl - relacja z IX Kongresu Ekonomistów Polskich.
Więcej

3 grudnia 2013 r., Sprawy Nauki - (Samo) Sąd nad ekonomią i ekonomistami - relacja Anny Leszkowskiej z IX Kongresu Ekonomistów Polskich.
Więcej

4 grudnia 2013 r., ObserwatorFinansowy.pl -  Trudno jest podać ekonomiczne powody, żeby się śpieszyć z wejściem do strefy euro – mówił prof. Andrzej Sławiński, dyrektor Instytutu Ekonomicznego NBP podczas IX Kongresu Ekonomistów Polskich.
Więcej

28 listopada 2013 r., Polskie Radio Trójka - "Kryzys się nie skończył, na razie ewoluuje" - relacja z IX Kongresu Ekonomistów Polskich.
Więcej

28 listopada 2013 r., Polskie Radio - Prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego mówi Polskiemu Radiu, że odkrywanie przyczyn zjawisk gospodarczych jest dziś sprawą niezwykłej wagi. Bo kto nie zna przyczyn, ten nie ma wiedzy.
Więcej

28 listopada 2013 r., ObserwatorFinansowy.pl - Nie ma jedynie słusznych teorii ekonomii - prof. Elżbieta Mączyńska przedstawia problematykę IX Kongresu Ekonomistów Polskich.
Więcej

3 grudnia 2013 r., wige.ue.poznan.pl
Więcej

14 grudnia 2013 r., ZegarBiznesu.pl - "Finanse – reminiscencje pokongresowe". Artykuł o IX Kongresie Ekonomistów Polskich
Więcej


21-22 grudnia 2013 r., Świąteczny Magazyn Gazety Wyborczej - Wierząc, że potrafią wyjaśniać świat lepiej niż ktokolwiek inny, zaślepieni pychą ekonomiści narzucili nam sposób życia, wartości i marzenia - artykuł prof. Jerzego Wilkina pt. "Dlaczego ekonomia straciła duszę".
Więcej

styczeń 2014 r - Forum. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 38, styczeń/2014.  - IX Kongres Ekonomistów Polskich - artykuł prof. Alojzego Czecha (s. 34).
Więcej

3 marca 2014 r., Rzeczpospolita - "Kto jest dobrym ekonomistą" - artykuł prof. Grzegorza W. Kołodko (na podstawie stenogramu z wystąpienia podczas sesji plenarnej IX Kongresu Ekonomistów Polskich 28 listopada 2014 r.)
Więcej
 

17 июня 2014 г., "Новая Польша",- Я УМЕРЕННЫЙ ОПТИМИСТ, С УДАРЕНИЕМ НА «УМЕРЕННЫЙ», С профессором Станиславом Флейтерским, польским экономистом и специалистом по банковскому делу, беседовал Лешек Вонтрубский
Więcej

Kongres był także okazją do przeprowadzenia wywiadów ze znanymi ekonomistami obecnymi na Kongresie. Oto wybrane z nich:

Prof. Elżbieta Chojna-Duch

Prof. Ryszard Bugaj

Prof. Elżbieta Mączyńska

 

Podsumowanie sesji tematycznych:
 

Sesja I. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności. Część A - moderator: prof. dr hab. Bogusław Fiedor

Sesja VIII. Determinanty rozwoju Polski. Sektor finansowy - moderator: Prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz

Sesja IX. Determinanty rozwoju Polski. Rolnictwo. Część A. - moderator: prof. dr hab. Andrzej Czyżewski

Sesja IX. Determinanty rozwoju Polski. Rolnictwo. Część B. - moderator: prof. dr hab. Bogdan Klepacki

 

Podsumowanie Kongresu. Prof. dr hab. Mirosław Sułek, prof. dr hab. Lech Jaczynowski (materiał został złożony do druku w Roczniku Naukowym Wydziału Zarządzania w Ciechanowie 1-4 (VII) 2013 r.

Refleksje po IX Kongresie Ekonomistów Polskich - dr Kazimierz Golinowski

Rekomendacje - prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Wnioski założycieli, zarządu i kierowników projektów Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów PTE dla IX Kongresu Ekonomistów Polskich - Warszawa 2013

Rekomendacje prod. dr hab. Andrzej Czyżewski

Debeta przedkongresowa - wnioski dr Ludwik Hejny

Czy i co obecnie polscy ekonomiści mają do zaoferowania praktyce - prof. dr hab. Eulalia Skawińska

Głosy w dyskusji:

Sesja I, część B – Nauki ekonomiczne: stylizowane fakty a wyzwania współczesności - głos dr  hab. Wojciech Rybicki, prof.  WSOWL i UEW  we Wrocławiu

Sesja II. Kontrowersje i spory wokół modelu gospodarki państwo a rynek. Wzrost gospodarczy a spójnośc społeczna - Włodzimierz K. Hausner, głos w dyskusj

Sesja III. Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce - Maria Lissowska, głos w dyskusji

Sesja IV. Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu - prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak

Sesja IV. Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu - dr Andrzej Michaluk , WSOWL, głos w dyskusji

Sesja IV. Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu - dr hab. Wojciech Rybicki, WSOWL  i UEW

Sesja VI. Determinanty rozwoju Polski. Polityka Innowacyjna - prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak

Stenogramy - pełne relacje z sesji tematycznych.

 

 

Listy nadesłane

 

List Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

List Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

List Członka Zarządu NBP Andrzeja Raczko

List Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Janusza Witkowskiego

List Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Zbigniewa Messnera

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie dziękuję za możliwość uczestniczenia w tak ważnym naukowym wydarzeniu, jakim był IX Kongres Polskich Ekonomistów organizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie.

Kongres wyróżniał się zdecydowanie bardzo wysokim poziomem prezentowanych referatów nie tylko podczas poszczególnych sesji ale także referatów, z którymi można się już zapoznać otwierając dołączoną płytę CD.

Dla mnie osobiście była to jedna z niewielu możliwości wymienienia się z tak znakomitymi polskimi ekonomistami wiedzą z zakresu teorii ekonomii jak również aktualnych problemów związanych z globalizacją i współpracą międzynarodową.

Serdecznie gratuluję organizatorom i do zobaczenia na kolejnym Kongresie - mam nadzieję, że jak najszybciej.


Z poważaniem,
Magdalena Tryba
Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Szanowni Państwo

Z wielką radością odebrałam pokongresowe pismo Pani Prezes Prof.E.Mączyńskiej oraz Przewodniczącego Rady Naukowej Prof. B.Fiedora.  Branie udziału w Kongresie było dla mnie zaszczytem i dziękuję za wyróżnienie, jakim było powierzenie mi poprowadzenia jednej z sesji Kongresu. Życzę Organizatorom, by odzew i dyskusje pokongresowe toczyły się długo wypełniając dobrymi rozwiązaniami deficyty w ekonomii i gospodarce – tak, jak to uczestnicy zapowiadali

Z należnym poważaniem i pozdrowieniami

Ewa Okoń-Horodyńska

Prof.zw.dr hab.Ewa Okoń-Horodyńska
Katedra Ekonomii IEiZ UJ

 

Listy na ręce prof. Elżbiety Mączyńskiej nadesłali także:

  1. Barbara Mroczek, dyrektor departamentu Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej UOKiK.
  2. Joanna Wrona, dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej
  3. Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli
  4. Andrzej Rzońca, członek Rady Polityki  Pieniężnej.

Kongres w mediach

Organizator

Lista zgłoszonych