Inicjatywa powołania Fundacji wynikała z polityki KGHM Polska Miedź S.A. wobec potrzeb społeczeństwa lokalnego, regionu, a także kraju.

Zadaniem Fundacji Polska Miedź jest wspomaganie i uzupełnianie zwłaszcza tych dziedzin życia, które często ze względu na sytuację budżetową państwa, pozostają nienależycie dofinansowane. W statutowym zakresie celów jej działalności jest mowa o wspieraniu wybitnych przedsięwzięć kulturalnych, ratowaniu obiektów zabytkowych, udzielaniu wsparcia instytucjom naukowym, oświatowym i medycznym, ochronie obiektów kultu religijnego, wspomaganiu przedsięwzięć mających na celu zbliżenie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, współpracy z Polonią i wspieraniu inicjatyw międzynarodowych, a także o wspieraniu działań w zakresie kultury fizycznej i sportu, udziale w budowie i rozbudowie obiektów sportowych oraz wspomaganiu inicjatyw mających na celu propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży.

Urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w 2005 roku. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

Jesteśmy największym bankiem w Polsce i jedną z największych instytucji finansowych w regionie. Nasza siła oparta jest na trzech silnych filarach: segmencie detalicznym, korporacyjnym i inwestycyjnym. Mimo odmiennej specyfiki każdego z tych obszarów, łączy je pełna koncentracja na potrzebach klientów i zapewnianiu im obsługi najwyższej jakości.

Spójne działania sprawiły, iż logo „PKO Bank Polski” jest dziś gwarancją trafnego wyboru partnera, który nie tylko dostarcza odpowiednich produktów  i usług, ale także aktywnie wspiera w podejmowaniu finansowych i biznesowych decyzji. Profesjonalizm i doświadczenie naszych doradców pozwala im spełniać oczekiwania klientów i proponować im najlepsze rozwiązania.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest centralną instytucją odpowiedzialną za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego (kdpw_stream) w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce.

 

Organizator

Lista zgłoszonych