Program obrad IX Kongresu Ekonomistów Polskich

I Dzień – 28 listopada 2013 r.

 

9.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 11.00              Otwarcie Kongresu

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prof. Elżbieta Mączyńska
Przewodniczący Rady Naukowej PTE, prof. Bogusław Fiedor
Wystąpienie gości honorowych i informacja o listach nadesłanych
Wręczenie Nagrody PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego
Wręczenie dyplomu Przewodniczącego Rady Naukowej PTE dla Ruslana Grinberga i Alexandra Rubinsteina, autorów książki „Economic Socio-dynamics”.
Wręczenia wyróżnienia PTE  Organizacja odpowiedzialna społecznie dla rozwoju Polski
Wręczenie Złotej Odznaki Honorowej PTE z Wieńcem
Wystąpienie prof. dr hab. Marka Belki, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, pt. Dlaczego tylko odkrywać? Lekcje z obecnego kryzysu dla ekonomii i polityki gospodarczej
(Sala Balowa, II piętro)

11.30 – 11.50              Przerwa

11.50 – 14.20              Sesja plenarna

Fundamentalne problemy w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej
przewodniczący: Prezes PTE - prof. Elżbieta Mączyńska
i Przewodniczący Rady Naukowej PTE - prof. Bogusław Fiedor

Dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości:
dr Andrzej Arendarski, prof. Marek Belka, prof. Jerzy Hausner, prof. Grzegorz W. Kołodko,
prof. Andrzej K. Koźmiński, dr Janusz Lewandowski, prof. Lucjan Orłowski, prof. Jerzy Osiatyński, prof. Piotr Pysz, prof. Marek Ratajczak, prof. Zdzisław Sadowski, prof. Tomasza Szapiro,
Komentarze: prof. Karol Modzelewski, prof. Janusz Czapiński, prof. dr. hab. inż. Herbert Wirth oraz dyskusja plenarna

(Sala Balowa, II piętro)

14.20 – 15.00 Lunch

15.00 – 17.00 Sesje równoległe

Sesja I
Nauki ekonomiczne: stylizowane fakty a wyzwania współczesności

moderator cz. A. : prof. Bogusław Fiedor
moderator cz. B. : prof. Adam Noga
(Sala Congress Hall, piętro III)

Sesja II
Kontrowersja i spory wokół modelu gospodarki – państwo a rynek, wzrost gospodarczy a spójność społeczna

moderator cz. A. : prof. Elżbieta Mączyńska i red. Rafał Woś (Dziennik Gazeta Prawna)
moderator cz. B. : prof. Julian Auleytner
(Sala Bałtyk I, piętro III)

Sesja III
Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce

moderator cz. A.: prof. Stanisław Rudolf
moderator cz. B.: prof. Marian Gorynia
(Sala Bałtyk II, piętro III)

Sesja IV
Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu

moderator dr Artur Pollok
(Sala Bałtyk III, piętro III)

17.00 – 17.10 Przerwa

17.10 – 19.10 Rozpoczęcie części B w sesjach I, II i III oraz sesji V. cz. A.
Rozpoczęcie sesji V. cz. A.
Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy, demografia

moderator : prof. Eugeniusz Kwiatkowski
(Sala Bałtyk III, piętro III)

19.10 – 20.30 Kolacja
20.30 – 21.00 Przerwa techniczna
21.00 – 22.00 Recital Alicji Majewskiej

II Dzień – 29 listopada 2013 r.

9.00 – 10.30                 Sesje równoległe V – VIII

Sesja V. cz. B.
Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy, demografia

moderator : prof. Zofia Barbara Liberda
(Sala Balowa C, piętro II)

Sesja VI
Determinanty rozwoju Polski. Polityka innowacyjna.

moderator cz. A.: prof.  Joanna Kotowicz-Jawor i prof. Stefan Krajweski
moderator cz. B.: prof.  Ewa Okoń-Horodyńska
(Sala Balowa EF, piętro II)

Sesja VII
Determinanty rozwoju Polski. Finanse publiczne
moderator cz. A.: prof. Stanisław Owsiak
moderator cz. B.: prof. Teresa Lubińska
(Sala Balowa D, piętro II)

Sesja IX
Determinanty rozwoju Polski. Rolnictwo

moderator cz. A.: prof. Andrzej Czyżewski
moderator cz. B.: prof. Bogdan Klepacki
(Sala Balowa AB, piętro II)

10.30 – 10.40 Przerwa

10.40 – 12.10 Część B w sesjach VI, VII i IX oraz sesja nr VIII.

Sesja VIII
Determinanty rozwoju Polski. Sektor finansowy

moderator: Prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz
(Sala Balowa C, piętro II)

12.10 – 12.40 Przerwa

12.40 – 15.00 Sesja plenarna – synteza wyników obrad

przewodniczący: prof. Elżbieta Mączyńska i prof. Bogusław Fiedor
Dyskusja panelowa z udziałem moderatorów sesji tematycznych oraz gości specjalnych:
prof. Jana Toporowskiego oraz przedstawiciela Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
 (Sala Balowa, piętro II)

15.00 – 16.00 Lunch

 

Wersja pełna do pobrania

Organizator

Lista zgłoszonych