Rada Programowa IX Kongresu Ekonomistów Polskich  

dr Andrzej Arendarski
prof. dr hab. Andrzej S. Barczak
dr Jacek Bartkiewicz
prof. dr hab. Mirosław Bochenek
dr Jerzy Boehlke
prof. dr hab. Stanisława Borkowska
prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
prof. dr hab. Halina Brdulak
prof. dr hab. Jacek Brdulak
prof. dr hab. Adam Budnikowski
prof. dr hab. Alojzy Czech
prof. dr hab. Zofia Dach
prof. dr hab. Włodzimierz Deluga
prof. dr hab. Bogusław Fiedor
prof. dr hab. Marian Gorynia
prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak
prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz
prof. dr hab. Urszula Grzelońska
prof. dr hab. Andrzej Herman
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz
prof. dr hab. Leszek Jasiński
prof. dr hab. Janina Jóźwiak
prof. dr hab. Andrzej Karpiński
prof. dr hab. Jerzy Kleer
prof. dr hab. Michał Kleiber
prof. dr hab. Bożena Klimczak
prof. dr hab. Kazimierz Kłosiński
prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko
dr Andrzej Kondratowicz
prof. dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor
prof. dr hab. Paweł Kozłowski
prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński
prof. dr hab. Antoni Kukliński
dr inż. Paweł Kużdowicz
prof. dr hab. Witold Kwaśnicki
prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski
prof. dr hab. Zofia Barbara Liberda
prof. dr hab. Barbara Liberska
prof. dr hab. Jan Lipiński
prof. dr hab. Aleksander Łukaszewicz
prof. dr hab. Krzysztof Marczewski
prof. dr hab. Andrzej Matysiak
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
prof. dr hab. Jerzy Mika
prof. dr hab. Maciej Miszewski
prof. dr hab. Roman Niestrój
prof. dr hab. Bogdan Nogalski
prof. dr hab. Alojzy Nowak
prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska
prof. dr hab. Jerzy Osiatyński
prof. dr hab. Stanisław Owsiak
prof. dr hab. Emil Panek
dr Artur Pollok
prof. dr hab. Jan Pyka
prof. dr hab. Piotr Pysz
prof. dr hab. Marek Ratajczak
prof. dr hab.  Danuta Rucińska
prof. dr hab. Stanisław Rudolf
prof. dr hab. Eugeniusz Rychlewski
prof. dr hab. Zdzisław Sadowski
prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński
prof. dr hab. Czesław Skowronek
prof. dr hab. Andrzej Sławiński
prof. dr hab. Stanisława Sokołowska
dr Cezary Stypułkowski
prof. dr hab. Bogumiła Szopa
prof. dr hab. Urszula Sztanderska
prof. dr hab. Bogdan Ślusarz
prof. dr hab. Marian Turek
prof. dr hab. Władysław Welfe
prof. dr hab. Andrzej Wernik
prof. dr hab. Jerzy Wilkin
prof. dr hab. Andrzej Wojtyna
prof. dr hab. Leszek Żabiński
prof. dr hab. Tomasz Żylicz

Organizator

Lista zgłoszonych