I Dzień - 28 listopada 2013 r.

Otwarcie Kongresu. Sesja Plenarna

Sesja I, część A – NAUKI EKONOMICZNE: STYLIZOWANE FAKTY A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI. Moderator: prof. dr hab. Bogusław Fiedor

Sesja I, część B – NAUKI EKONOMICZNE: STYLIZOWANE FAKTY A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI. Moderator: prof. dr hab. Adam Noga

Sesja II, część A – KONSEKWENCJE I SPORY WOKÓŁ MODELU GOSPODARKI – PAŃSTWO A RYNEK, WZROST GOSPODARCZY A SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA. Moderatorzy: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, red. Rafał Woś

Sesja II, część B – KONSEKWENCJE I SPORY WOKÓŁ MODELU GOSPODARKI – PAŃSTWO A RYNEK, WZROST GOSPODARCZY A SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA. Moderator: prof. dr hab. Julian Auleytner

Sesja III, część A – POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ I GLOBALNEJ GOSPODARCE. Moderator: prof. dr hab. Stanisław Rudolf

Sesja III, część B – POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ I GLOBALNEJ GOSPODARCE. Moderator: prof. dr hab. Marian Gorynia

Sesja IV – EDUKACJA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO I TRWAŁEGO ROZWOJU ORAZ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Moderator: dr Artur Pollok

Sesja V, część A – DETERMINANTY ROZWOJU POLSKI. RYNEK PRACY, DEMOGRAFIA. Moderator: prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski

Sesja V, część B – DETERMINANTY ROZWOJU POLSKI. RYNEK PRACY, DEMOGRAFIA. Moderator: prof. dr hab. Zofia Barbara Liberda

 


II Dzień - 29 listopada 2013 r.

Sesja VI, część A – DETERMINANTY ROZWOJU POLSKI. POLITYKA INNOWACYJNA. Moderator: prof. dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor, prof. dr hab. Stefan Krajewski

Sesja VI, część B – DETERMINANTY ROZWOJU POLSKI. POLITYKA INNOWACYJNA. Moderator: prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska

Sesja VII, częśćA - DETERMINANTY ROZWOJU POLSKI. FINANSE PUBLICZNE. Moderator: prof. dr hab. Stanisław Owsiak

Sesja VII, część B - DETERMINANTY ROZWOJU POLSKI. FINANSE PUBLICZNE. Moderator: prof. dr hab. Teresa Lubińska

Sesja VIII – DETERMINANTY ROZWOJU POLSKI. SEKTOR FINANSOWY. Moderator: Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Sesja IX, część A – DETERMINANTY ROZWOJU POLSKI. ROLNICTWO. Moderator: prof. dr hab. Andrzej Czyżewski

Sesja IX, część B – DETERMINANTY ROZWOJU POLSKI. ROLNICTWO. Moderator: prof. dr hab. Bogdan Klepacki

Sesja plenarna - synteza wyników obrad

Organizator

Lista zgłoszonych